قبله‌ی ِ عالم!

حالم رو بد می‌کنن اين آدم‌های ِ مغرور و کوته‌بين. حاج‌خانم خودش چريک بوده، مجاهد بوده، n سال زندان رفته، هنوز هم داره فعاليت ِ سياسی می‌کنه، اون‌وقت می‌گه اين‌ها که می‌رن تجمع می‌کنن جوونن، نمی‌فهمن. به عمرش کوچک‌ترين فعاليتی در زمينه‌ی ِ حقوق ِ زنان نکرده، بعد می‌گه چرا خودسر رفتين تجمع کردين، چرا نيومدين با من مشورت کنين! اسم ِ فمينيسم که می‌آد عطسه‌ش می‌گيره، اون‌وقت فکر می‌کنه تو مرکز ِ عالم نشسته و همه‌ی ِ فعالان ِ حقوق ِ زنان بايد بيان در محضرش تلمذ کنن. گند بگيرم اون حقوق ِ بشر ِ بی‌سروتهی رو که اين‌ها طرف‌دارشن. هرگز نخواستن بفهمن که علاوه بر خودشون، بقيه‌ی ِ آدم‌ها هم «آدم» هستن، نظر دارن.

/ 0 نظر / 3 بازدید