بالا آوردن

به هر حال

وقتی به کودکی عقب‌مانده
غذا می‌دهی
گاهی ده بار روی‌ات بالا می‌آورد
هرگز به ذهن‌ات نمی‌رسد
به صورت معوج‌اش سيلی بزنی

گاهی در شهر هم
بدن‌هايی درست با روح‌هايی کج
شايد بيست بار روی‌ات بالا بياورند

فرقی می‌کند؟

سارا محمدی، پاگرد

خسته‌ام، از دست ِ خودم هم خسته‌ام.

/ 3 نظر / 3 بازدید
amir

من در اين تاريکی فکر يک بره روشن هستم که بيايد علف خستگی ام را بچرد ... تو چی ؟‌ اگه اومد ميگم مال تو رو هم بچرد

amir

راستی خواهرت نابغست ! شعراش خيلی پخته ان !

Simko

بسيار زيبا!!!! آفرين