ضعف

تاريخ ِ انقضای ِ اقتدار ِ من
لحظه‌ی ِ حضور ِ توست.
اين پسربچه‌ی ِ بی‌تجربه
نزد ِ تو
    ساکت می‌نشيند.
اجازه می‌خواهد که «با تو» باشد،
و چشمان‌ات را
    رها نمی‌کند.

/ 2 نظر / 3 بازدید
amir

tell me why when I try to look in your eyes , I feel my heart stop to tremble inside ( celine dion)

amir

فکر کنم يه ذره غلط نوشتم!!! ايشالا سلن ديون به بزرگيه خودش می بخشه !