عيد

بهار ... عيد ... تعطيلات ...

اين روزها نماينده‌ی ِ تمام ِ خوشی‌ها و زيبايی‌های ِ دوران ِ کودکيه؛ لااقل برای ِ من. انگار تمام ِ چيزهای ِ سبز ِ دنيا جمع شده بود توی ِ اين ۱۵ روز. يادش به خير.

/ 0 نظر / 3 بازدید