تنفر زهدان ِ ستم است

دوست دارم اين نوشته‌ی ِ زيبا از مرد ِ مصلوب رو عيناً اين‌جا بيارم:

انهدام

ستم بر ستم می‌سایند و هر سایشی خطی بر نشان‌های ِ سقوط‌شان
صفحه رنگین است از سیاهی و سرخی
دیدگان و روزگار، دیدگان و خون
تنفر زهدان ِ ستم است، تنفر زهدان ِ جهل و فاجعه
مرد ِ مصلوب را در پشت ِ چشمانت حک کن
ببخش ولی فراموش نکن
آرش و ضحاک را در چشمانت و سرودت بر لب و کتابت در دست
تا مبادا فرزند ِ پدرمان دوباره
میخ و دست...

/ 1 نظر / 3 بازدید
Leyla

Hey you, out there in the cold/getting lonely getting old /can you feel me? /.../Hey you, don't help them to bury the light /don't give in without a fight...