دارالمجانين

اتهام: عشق.
تفهيم ِ اتهام: به ضرب ِ مشت و لگد.
شاکی، قاضی، دادستان، هيأت ِ منصفه: ذيلاً شرح داده شده.

به هر حال

”وقتی به کودکی عقب‌مانده
غذا می‌دهی
گاهی ده بار روی‌ات بالا می‌آورد
هرگز به ذهن‌ات نمی‌رسد
به صورت معوج‌اش سيلی بزنی

گاهی در شهر هم
بدن‌هايی درست با روح‌هايی کج
شايد بيست بار روی‌ات بالا بياورند

فرقی می‌کند؟“

پاگرد، سارا محمدی

/ 3 نظر / 3 بازدید
فريبا

چی بگم...

محمد

آخه ميدونی آدم از چی ميسوزه؟ اون بچه ها ظاهرا هيچ اختياری در اونگونه بودن نداشته اند ولی اين آدمها... خودشان روحشان را با پتک کج کرده اند. تازه بگذريم که دنبال کج کردنِ روحِ بقيه یِ گوسفندوار پيروانشان هم هستند. از اون بدتر، يه سوهان هم گرفته اند افتاده اند به جون من و تو، نه؟