قضاوت نه، فقط مشاهده

يه يادآوری به خودم و مخاطبانم: نوشته‌های ِ اين وب‌لاگ، بخشی بر اساس ِ تخيلات هستن، بخشی بر اساس ِ واقعيات؛ بعضی در مورد ِ زمان ِ حال، بعضی در مورد ِ گذشته يا آينده؛ برخی به خودم برمی‌گردن، برخی به ديگران.

/ 1 نظر / 3 بازدید