آقای ِ رئيس‌جمهور

دوست ندارم سياسی بنويسم در اين وب‌لاگ، ولی مجبورم. چون به عنوان ِ يک ايرانی وظيفه دارم اعلام کنم که همه‌ی ِ ايرانی‌ها، مثل ِ اين آقا، نژادپرست و نامتمدن و ابله نيستند. اين موجود می‌خواهد کشور ِ اسرائيل را از نقشه‌ی ِ جهان محو کند. خب می‌تواند به خودش بمب ببندد و برود آن‌جا منفجر شود. هميشه برايم سؤال بوده که اين موجودات ِ پرمدعا، چرا از سگ بودن فقط پارس کردنش را ياد گرفته‌اند، چرا جرأت ِ يک پاچه گرفتن هم ندارند؟ نکند به جای ِ اسرائيل، می‌خواهند ايران را نابود کنند؟! به هر صورت، فکر می‌کنم آخرين باری که در صحنه‌ی ِ بين‌المللی از اين ادبيات استفاده شده، زمان ِ جنگ‌های ِ جهانی بوده. ديگر خود ِ فلسطينی‌ها هم اين هذيان‌ها را قبول ندارند.

/ 3 نظر / 3 بازدید
پانته آ

می تونيم مقام اولين کشوری رو که از سازمان ملل ميندازنش بيرون رو کسب کنيم!!!

atoosa

موشها همچنان در جويها با ولع زاد و ولد ميکنند ، با وشه چشم همه به ما میخندند! ايرانی بودن ديگر افتخار نيست ...!

amir

به قول بلر حرفاش تهوع آور بود !