کار

داشتم فکر می‌کردم تو يه جامعه‌ی ِ «ايدئال»، هرکس کاری رو می‌کنه که دوست داره و ازش لذت می‌بره. هيچ‌کس برای ِ پول کار نمی‌کنه.

/ 3 نظر / 3 بازدید
Shaahin

يا شايدم کاری رو که انجام ميده دوست داره ...

مرد مصلوب

و این حرف تو دقیقا مثال نقضیه برای جامعه ایدئال که هیچ وقت وجود خارجی نخواهد داشت

امیر

مطالب علمی تخيلی می نويسی !