خدايان ِ من در چشمان ِ تو

نگاه کن!
نگاه کن!
چشمان ِ خيره‌ات را دوست می‌دارم.
دو دريچه به سوی ِ شوق
دو پنجره رو به آسمان ـــ
آه اگر می‌دانستی
.
.
.

مبند بر من نور ِ اين نگاه را
دريغم مکن عنايت ِ خدايان را.

/ 4 نظر / 3 بازدید
sarah

يک چيزی بگم؟؟؟ عشق دروغ بزرگ مقدسيه.همين و ما براش شعر مينويسيم.همين

ارشاد

۱- عشق دروغ نيست۲- ايمان جان چرا خودتو شعر سانسور ميکنی رک و راست حرتو بزن

پانته آ

اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است!

amir

I still get lost in your eyes, And it seems that I can’t live a day without you, Closing my eyes, And you chase my thoughts away, To a place where I am blinded by the light,