بدون ِ تحليل

آمار ِ جست‌وجوی ِ واژه‌ی ِ sex در گوگل (منبع):

توضيحات:
۱- منظور از normalized اينه که تعداد ِ جست‌وجوهای ِ واژه، بر تعداد ِ کل ِ جست‌وجوها تقسيم شده تا آمار ِ «سرانه» به دست بياد.
۲- ايران دارای ِ شديدترين فيلترينگ ِ محتوای ِ جنسی در دنياست. تو همين آمار
برای ِ سال ِ ۲۰۰۴ که هنوز فيلترينگ به اين گستردگی نبوده، ايران دومه.
۳- به جز ويتنام، هند، و فيلیپين، بقيه‌ی ِ اين کشورها دارای ِ اکثريت ِ مطلق ِ مسلمان هستن.
۴- احتمال ِ دست‌کاری ِ استکبار ِ جهانی و صهيونيسم ِ بين‌الملل در اين آمار منتفی نيست!

تحليلش باشه با خودتون، من جامعه‌شناس نيستم. قصد ِ اصلی‌م از ارائه‌ی ِ اين آمار، خنديدن به ريش ِ سياست‌گذاران ِ جهان ِ اسلام، خصوصاً جمهوری ِ اسلاميه.

/ 0 نظر / 3 بازدید