وارونگی

اگه قرار باشه آدم چيزی رو بپوشونه و پنهان کنه، قاعدتاً بايد با زشتی‌ها اين کار رو بکنه. اما من نمی‌دونم چرا تو جامعه‌ی ِ ما و خصوصاً تو تلويزيون ِ ما، بيش‌تر زيبايی‌ها هستند که پوشونده می‌شن و پنهان می‌شن. موهای ِ زيبا بايد پوشونده بشن، احساسات ِ زيبا بايد سانسور بشن، حرف‌های ِ قشنگ بايد تو قلب مدفون بمونن. عجب!

/ 1 نظر / 3 بازدید
amir

حرف دل آدمو می زنی