عاقبت ِ امور

سر ِ شب سر ِ جنگ و تاراج داشت
سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت
به یک گردش ِ چرخ ِ نیلوفری
نه نادر به جا ماند و نه نادری

/ 2 نظر / 20 بازدید
علی

بابا تمام وبلاگت پر شده از این چرندیات شاعرانه! یه چیزی بگو. حرفی تحلیلی سخنی خبری خاطره ای... حالم به هم خورد ازین پست های احساساتی.

گاو مشتی حسن

سر الب ارسلان دیدی ز رفعت رفته برگردون؟ بیت دومش یه چیزایی یادمه ولی وزنش جور در نمیاد[نیشخند] میگه پاشو بیا مرو ببین تنش الان تو خاکه!